Kandungan Matematik KSSR


Kandungan KSSR Matematik
NOMBOR DAN OPERASI
Nombor Bulat
Penambahan
Penolakan
Pendaraban
Pembahagian
Operasi Bergabung
Pecahan
Perpuluhan
Wang

SUKATAN DAN GEOMETRI
Masa dan Waktu
Ukuran Panjang
Timbangan
Isipadu Cecair
Bentuk Tiga Dimensi
Bentuk Dua Dimensi
PERKAITAN DAN ALGEBRA
Bagi peringkat KSSR Matematik, tiada kandungan secara tajuk yang disenaraikan, ianya lebih berupa unsur secara tidak langsung.

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
Perwakolan Data
Purata
Peratus


No comments:

Post a Comment